Rate.


Has a total of 15 reviews!

    "KU KU KU....... YATSU HA SHITENNO NO NAKA DEMO SAIJAKU" TO KAIKO SARETA ORE, NAZE KA YUSHA TO SEIJO NO SHISHO NI NARU (MANGA)

  • Other names: 「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる
  • Author(s): Nobuno Masayuki
  • Genre(s): Fantasy
  • Status: On going
  • Magazine: Updating
  • Views: 2750


Description

Updating

Show more

Please Register or Login to comment!